Privacy Verklaring

Makelaars in NL hecht grote waarde aan uw privacy.
Daarom zijn we open en transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring vind uw informatie hoe uw gegevens worden verwerkt en beschermd.

Beheerder

RealCommerce B.V. (KvK 69531366) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk daarvoor krachtens het recht inzake gegevensbescherming.

Gegevensopslag

De gegevens worden opgeslagen binnen de EU. Mochten de gegevens worden overgedragen aan een verwerker buiten de EU dan zal een dergelijke overdracht uigevoerd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gebruik

Persoonsgegevens worden gebruikt om onze aangeobden dienstverlening naar behoren te laten werken. Uw gegevens worden alleen doorgeven aan de aangesloten makelaars om u de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren.

We gebruiken uw gegevens om onze diensten, producten en systemen te ontwikkelen en verbeteren. Hiervoor worden geen gegevens op individueel niveau geanalyseerd.

Cookies

Ook deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer daarover.

Rechten

U heeft recht op toegang tot uw gegevens. Recht op portabiliteit. Recht op correctie en recht op verwijdering.
Om gebruik te maken van deze rechten neemt u contact met ons op.


Data Protection Officer

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een accurate en legale manier verwerkt worden. Voor meer informatie neem contact met ons op en vermeld DPO in het onderwerp.